Tarieven en vergoedingen

Consulten

Telefonisch consult € 25,- per half uur
Individueel consult € 85,- per consult (60 minuten)

Een behandeling bestaat meestal uit meerdere consulten

Onderzoeken

Onze onderzoeken bestaan altijd uit:
- Een intakegesprek 
- Onderzoek op één of twee dagen (afhankelijk van het aantal onderdelen en de mogelijkheden van het kind)
- Verslaglegging: één verslag voor ouders, één speciaal voor het kind
- Een adviesgesprek

Tarieven voor onderzoek 
Dit is afhankelijk van de vraagstelling. Er wordt altijd vooraf een offerte gemaakt.

Vergoeding door de gemeente en de ziektekostenverzekering

Sinds 1 januari 2015 wordt jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeenten en niet meer vanuit de basisverzekering. Aiolos heeft een contract met Holland Rijnland. Hieronder vallen de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.
Wij kunnen generalistische basis GGZ verlenen bij kinderen uit deze gemeenten, bij wie een DSM-benoemde stoornis aangetoond is of kan worden. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts, specialist of JGT nodig. 
Vergoeding door de gemeente kan voor drie verschillende trajecten: laag (ongeveer 5 sessies), middel (ongeveer 8 sessies) en hoog (ongeveer 13 sessies).

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden psychische zorg bij kinderen als u een aanvullende verzekering heeft (alternatieve geneeswijze). Aiolos heeft geen contracten met ziektekostenverzekeringen, u krijgt dan zelf een factuur toegestuurd. Wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking wilt komen, kunt u hem indienen bij uw eigen verzekeraar. Informeert u dan zelf bij uw verzekering naar de mogelijkheden en de eisen die daarbij zijn vastgesteld. Voor meer informatie over vergoedingen kijkt u op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie#vergoedingen

Losse onderzoeken worden nauwelijks vergoed, tenzij deze leiden tot een DSM-classificatie. Ook dan heeft u vooraf een verwijzing nodig.

Judith Hendriks is registerpsycholoog Kinder en Jeugd NIP en in opleiding voor cognitief gedragstherapeut (registratie bij de VGCT). Zij is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd en bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NGF), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk

Tirza Bosma is geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register en psycholoog NIP
Noem deze registraties bij het informeren bij de verzekering.

Wij voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) via onze verzekering bij het NIP